Biyogaz Tesisleri

Biyogaz terimi temel olarak organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini ifade eder. Diğer bir ifade ile oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir. Biyogaz elde edinimi temel olarak organik maddelerin ayrıştırılmasına dayandığı için temel madde olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler kullanılabilmektedir.

Biyogaz tesisleri  kontrollü mikrobiyolojik fermantasyon ile otomasyon sisteminin entegre edildiği inşaat ve teknolojik ekipmanların oluşturduğu bir komplekstir.

Biyogaz tesislerinde organik atıklar metan gazına, metan gazı ise  elektrik enerjisine ve sıcak suya dönüştürülmektedir. Bu bağlamda biyogaz , yenilenebilir eneri kaynakları sınıfa girmektedir.

Biyogaz tesislerinin proje aşaması oldukça komplikedir. Mimari tasarım, elektrik ve mekanik gibi mühendislik disiplinleri, inşaat plan ve uygulama kriterleri gibi girdiler birbirleri ile koordineli şekilde çalışmalıdır.

Miart Mimarlık, Türkiye’nin sahip olduğu en büyük biyogaz tesisi projelerinin mimari tasarım ve disiplinler arası iletişim görevlerini  yapmış olmanın, Türkiye yeşil enerjisine katkı sağlamanın  gururunu yaşamaktadır.